01.10.2022 - 31.10.2022

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Pozývame vás na októbrové podujatia v knižnici. 

Dávame do pozornosti:

  • „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2022“slávnostné vyhlásenie výsledkov 33. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže
  • Stretnutie s autorkou Veronikou Homolovou Tóthovou, ktoré je súčasťou programu 33. ročníka Petržalských Súzvukov Ferka Urbánka 2022
  • Petržalský Seniorfest – Burza kníh – duplicitné či darované knihy rôznych žánrov tvoria základ ponuky na októbrovej Burze kníh na Dostihovej dráhe
  • KineDok 2022– premietanie dokumentárneho filmu „Čiary“ režisérky Barbory Sliepkovej o meniacej sa podobe Bratislavy.

Výstavy:

  • „Mestá bez nás“ – exteriérová výstava fotografií zachytávajúcich vyľudnené centrá Prahy a Bratislavy počas pandémie
  • „Radostná správa“ – výstava komiksu  od Ďura Balogha a Petra Gärtnera

Voľný čas:

  • Filatelistický krúžok – bezplatný filatelistický krúžok pod vedením pani Daniely Schmidtovej prijme nových členov
  • Bystrý utorok – Pomoc! Nemá to tlačítka – kurz informačnej výchovy a práce s mobilným telefónom