Pobočky Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Prokofievova 5, Furdekova 1 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Knihovníci pobočiek (Prokofievova 5, Furdekova 1, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Turnianska 10 a Vyšehradská 27) od novembra 2020 realizujú online vzdelávacie podujatia pre žiakov základných škôl. Prostredníctvom spolupráce s pedagógmi tak môžu spoznávať kvalitnú literatúru na rôzne témy. Pripravili sme inováciu ponuky online vzdelávacích podujatí, na ktorú sa môžu žiaci ale aj pani učiteľky tešiť. V prípade záujmu je možné kontaktovať ktorúkoľvek z hore uvedených pobočiek knižnice.

Projekt video vzdelávania priblížila a odprezentovala v priloženej videodokrútke pani riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová.

Videodokrútka TU