14.03.2018 - 08.05.2018

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Rodiny s deťmi prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Ráčte vstúpiť, poprechádzať sa, poskladať Veršoplôtik, vylúštiť Šifrovník, oddychnúť si v Peliešku a zasiať semienko svojho vlastného Knihokvetu.

Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s OSMIJANKO, n.o.
Prístupná je v pobočke Prokofievova počas otváracích hodín.

Pre školy ponúkame sprevádzanie výstavou a literárne lekcie.