04.11.2019 - 15.03.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Budeme pracovať s knihou od ilustrátorky Marty Tušky Mészárosovej – Otravné Choroby, ktorej výstavu máme aktuálne dostupnú na pobočke Turnianska 10.

Budeme si čítať rozprávať o chorobách, povieme si čo sú to vitamíny, bacily a čo je to vlastne tá choroba. Pomocou interaktívnych pomôcok (vitamíny, kvapky do nosa, masť…) budeme liečiť nášho plyšového soba na rôzne choroby (chrípka, ekzém). S prvákmi si vyrobíme bacily a baktérie a s druhákmi si vyplníme tajničku na danú tému.