07.11.2016 13.00 hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

S matematikou sa dá aj zahrať a dokonca vyriešiť aj nejednu záhadu. ŠKD Félix