07.11.2016 13.00 hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

S matematikou sa dá aj zahrať a dokonca vyriešiť aj nejednu záhadu. ŠKD Félix