26.10.2021 10,00- 10,40 h.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Charakteristika projektu:  Zábavno-náučno-súťažný kvíz .

Petržalka –  mestská časť Bratislavy s najväčším počtom obyvateľov a jedna z najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku i v strednej Európe. Pre mnohých je to iba územie zastavané betónovými panelovými obytnými domami, no vskutku je to oblasť s bohatou históriou, rozmanitou flórou a faunou, ktorá ponúka priestor pre kultúrne, športové aj vzdelávacie aktivity.

Cieľ: Účastníci podujatia si zábavnou formou prejdú cez kvízové otázky dôležité informácie o Petržalke a zároveň majú možnosť sa dozvedieť aj nové poznatky o tejto mestskej časti Bratislavy.
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Spôsob realizácie: Knihovník/-čka pomocou PPT prezentácie položí deťom otázky zamerané na históriu, šport, architektúru, biológiu či konkrétne historické osobnosti, ktoré majú prepojenie na Petržalku. Deti sa rozdelia do súťažných skupín a zbierajú body za správne odpovede. Otázky sú pre cieľovú skupinu zostavené formou priamej odpovede, formou viacerých možností alebo formou vizualizácie (obrázky) . Na záver podujatia sa v skratke zopakujú dôležité informácie z prezentácie a deti majú tak možnosť viackrát prejsť podstatné fakty, ktoré boli pre nich nové. Knihovník/-čka má pripravené aj iné bonusové otázky za špeciálne body navyše, čo podnecuje účastníkov podujatia prirodzene objavovať a pozerať sa na miesto, v ktorom žijú inými očami.

Trvanie: 60 minút

Kvíz pre deti 2. stupňa ZŠ Žehrianska