23.05.2016 11,00hod.

Pobočka Vavilovova 24 Pre deti vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

Štvrtým pokračovaním výstavy Vás prevedú naši knihovníci – lektori Viera, Zsuzsanna, Daniela, Andrej, Miki a Michal. K výstave sme si okrem prezentácií pripravili aj interaktívne prvky, zaujímavé čítanie a premietanie. ZŠ Pankúchova 8