02.11.2023 17,30- 19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Petržalská vzdelávacia akadémia pokračuje siedmou prednáškou.

Sme veľmi radi, že pozvanie prijal Petržalčan, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ Dopravného múzea v Bratislave, historik a muzeológ Ľuboš Kačírek. Docent Kačírek sa venuje problematike slovenských dejín 19. storočia, slovensko-maďarských a slovensko-slovinských vzťahov v 19. storočí, regionálnym dejinám, dejinám múzejníctva a muzeológii.

Územie, na ktorom dnes leží najväčšie sídlisko v strednej Európe – Petržalka, bolo odpradávna utvárané tokom rieky Dunaj a jeho početných ramien.

Po odstavení a zanesení niektorých dunajských ramien sa Petržalka mohla rozrastať. Rozhodujúcim medzníkom pre rozvoj Petržalky bolo postavenie cestno-železničného mosta cez Dunaj v roku 1890 a vybudovanie železničného spojenia s Viedňou v roku 1914. Odvtedy tu (prevažne rakúske) podniky začali budovať svoje výrobné pobočky. Z pôvodne sedliackej dediny sa postupne stávalo priemyselné predmestie Bratislavy – s robotníckymi, malomeštianskymi, sedliackymi domami, aj chatrčami najchudobnejších vrstiev.
Po prvej svetovej vojne sa Petržalka rapídne zväčšovala (v rokoch 1920 – 1930 sa počet jej obyvateľov strojnásobil) a stala sa z nej najväčšia dedina na Slovensku. Po druhej svetovej vojne a 7-ročnej okupácii nacistickým Nemeckom bola v roku 1945 pričlenená k Bratislave.