03.06.2024 17:30 - 19:00 hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Druhý ročník vzdelávacieho projektu pre všetkých bez rozdielu veku, s názvom Petržalská akadémia vzdelávania (PAV), pokračuje druhou  prednáškou 3. 6. 2024 o 17:30 hod. v knižnici na Prokofievovej 5.

Návštevníkom a účastníkom vzdelávacieho projektu Petržalská akadémia vzdelávania predstaví doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Filozofickej fakulty UK v Bratislave sub/kontra/kultúry, na ich dôležitosť v mestskom a sídliskovom prostredí a charakteristické znaky.

Aké „priestorové ukotvenie“ poskytlo subkultúram sídlisko Petržalka? Mládežnícke subkultúry ako grafiťáci, hip-hopperi, raperi, skinhedi, punkáči či hudobníci z garáží spod Prístavného mosta tvorili a dotvárali kolorit a identitu sídliska Petržalka počas jeho 50- ročnej histórie.