04.09.2023 - 18.12.2023

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Predstavujeme vám nový projekt neformálneho vzdelávania petržalskej knižnice.

Vzdelávací projekt Petržalská akadémia vzdelávania PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Ide o sériu desiatich prednášok na rôzne historické, literárne a celospoločenské témy.

Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme.

Účastníci majú možnosť aktívne participovať na prednáškach formou diskusie, konfrontovaním svojich názorov a postojov.

Súčasťou prednášok sú aj štúdijné materiály k jednotlivým témam.

Do vzdelávacieho projektu sa môžete prihlásiť na tejto adrese:

Mgr. Viera Némethová

02/62520189  alebo 0903/102 548  alebo nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Môžete sa zúčastniť všetkých prednášok, ale hoc aj iba jednej, ktorá vás zaujíma.

Projekt je z verejných finančných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.