29.06.2023 17,30-19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna
Pokračovaním projektu Petržalská vzdelávacia akadémia bude prednáška Mgr. Lucie Almášiovej zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Prednáška Z Engerau do Petržalky bude zameraná na umelecké diela a fotografie z územia Petržalky v časovom rozsahu od 19. storočia do polovice 20. storočia a možno aj trochu neskôr.
Ako ako sa menil charakter územia i pohľad umelcov a fotografov na tento priestor v tomto čase?
Petržalská akadémia vzdelávania je projekt neformálneho vzdelávania dospelých v petržalskej knižnici Je otvorený všetkým bez rozdielu dosiahnutého vzdelania.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Prihlásiť sa na jeho ďalšie prednášky môžete na:
Mgr. Viera Némethová
tel. č.: 02/625 201 89 alebo 0903/102 548
nemethova@kniznicapetrzalka.sk