27.04.2023 17,30-19.00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna
Pozývame vás na prednášku PhDr. Juraja Červenku Slováci v americkej občianskej vojne, ktorá je prvou zo série prednášok nového vzdelávacieho projektu petržalskej knižnice s názvom PETRŽALSKÁ AKADÉMIA VZDELÁVANIA.
Vzdelávací projekt PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme. Účastníci majú možnosť aktívne participovať na prednáškach formou diskusie, konfrontovaním svojich názorov a postojov.
Americká občianska vojna (1861 – 1865), známa aj ako vojna Severu proti Juhu, bola najzničujúcejším konfliktom v histórii amerického národa. Jej udalosti a dôsledky rezonujú v americkej spoločnosti dodnes, v posledných rokoch navyše ešte intenzívnejšie.
Vojna medzi Úniou a Konfederáciou si vyžiadala viac než 600 000 obetí, niektorí historici ju vnímajú ako prvý moderný konflikt v dejinách. Na bojiskách na druhej strane Atlantiku však hojne bojovali aj prisťahovalci z Európy, vrátane rodákov z územia dnešného Slovenska. Zároveň tieto boje vo svojej dobe veľmi pozorne sledovala aj európska tlač, vrátane tej slovenskej.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.