01.06.2023 17.30- 19,00 hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna
Petržalská akadémia vzdelávania je projekt neformálneho vzdelávania dospelých v petržalskej knižnici.
Tretím pokračovaním projektu je prednáška PHDr. Kataríny Bajcurovej o maliarovi Gustávovi Mallom, po ktorom máme v Petržalke pomenovanú ulicu.
GUSTÁV MALLÝ je jedným zo zakladateľov moderného slovenského maliarstva.
V Bratislave založil a viedol súkromnú školu, ktorá bola na Slovensku až do konca 20. rokov dôležitou prípravkou pre viacerých budúcich slovenských umelcov na vysokoškolské štúdiá.
Podnietený a inšpirovaný tvorbou mladšieho Martina Benku sa aj on pokúšal o vlastnú verziu monumentalizácie ľudového žánru. Mallého maliarstvo dosiahlo svoj neskorý vrchol v období pred a po polovici 30. rokov – paradoxne v pomerne zrelom veku, po päťdesiatke, keď suverénne predviedol svoje výtvarné majstrovstvo, zmysel pre stavebnosť foriem a dekoratívne vyznenie farebnej skladby, svoj výraz postavil na syntéze svietivej farebnosti a sústredeného maliarskeho gesta. Akoby motív, námet obrazu sa mu stal iba zámienkou na uvoľnenú „hru“ s formami, potešenia a radosti z maľovania