27.04.2023 13,00- 14,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna
Deň Zeme  je úzko spätý s prírodou, životným prostredím a ekológiou. Stále nájdeme množstvo ľudí, ľudí, ktorým nie je osud našej planéty ľahostajný.
Aj Petržalská knižnica sa aktívne zapája do „zelených projektov“ a ponúka detským i dospelým čitateľom množstvo nových kníh s EKO a Enviro tématikou, ktorými sa môžu inšpirovať.
Do ponuky knižnice  tiež pribudol nový detský enviromentálny časopis Stromáčik pre múdre a vnímavé deti:)
Podujatie pre deti 6. ročník ZŠ Tupolevova vedie kolega Mikuláš Baňák