06.10.2017 10,00- 12,30 hod.


Petržalské súzvuky Ferka Urbánka majú od dnes za sebou 28 ročníkov. Od svojho začiatku boli a sú súťažou začínajúcich autorov, ktorí sa odhodlajú „zmerať si svoje literárne sily“ na celoslovenskej úrovni. Odborná porota, ktorá tento rok pracovala v zložení pani Marta Hlušíková, Dado Nagy a predseda poroty Erik Ondrejička, hodnotila 94 prác tohto ročníka, v štyroch vekových kategóriách, v žánri poézia a próza. Na slávnostnom vyhodnotení v CC Centre, mali prítomní možnosť vypočuť si hudobné vystúpenie Barbary Čechovej, s klavírnym doprovodom Xénie Maskalíkovej z Konzervatória Bratislava. Dve ukážky z hodnotených literárnych prác prečítala Barbara Krajč Zamišková, prodekanka katedry bábkoherectva VŠMU v Bratislave. Za krásne vecné a knižné dary ďakujeme partnerom súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, kníhkupectvu a vydavateľstvu Artfórum, vydavateľstvám Slovart, Ikar, Artis Omnis a spoločnosti Mediaprint Kappa Pressegrosso.

Výsledková listina 28. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017

1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.-5. ročník)

POÉZIA
1. miesto –Anastázia Šimková: Motýle, Melón, Na jar.Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
2. miesto –Tímea Anna Wilmanová: Cez búrku, V parku, Korálik, Strom. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
3. miesto – Jakub Olejník: Zóna bez skákanie, Nezmyselná zelená, Jeseň. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa

PRÓZA
1.miesto – Marianna Ibrahimi: Rebelka v galaxii, Výhovorka. Adresa: ZŠ Škultétyho, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
2.miesto – Matúš Dubjel: Dobrodružstvo v chladničke. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
3. miesto – Kristína Krasňanová: O neobyčajnej škole. Adresa: ZUŠ, Štúrova 467, 024 01 Kysucké Nové Mesto

2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6.-9. ročník)

POÉZIA
1.miesto- Mária Barnovská: Klavirista, Láska, Jeseň, Strom, xxx. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
2. miesto – Miroslav Kozolka: Dáždnik medzi nami, Šťastie. Adresa: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
3. miesto – Leon Ivanič: Topánka, Útek I., Útek II., Útek III., Všetci cestujúci…, Predtucha. Adrea: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
3. miesto – Barbora Langová: xxx, Pozrite sa do tváre noci, Klavirista, xxx, Štedrý večer. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa

PRÓZA
1. miesto – Anna Semková: Zákruty. Adresa: Gymnázium Grösslingova 18, 811 09 Bratislava
2.miesto – Anna Gocoliaková: Spoznanie, Zamilovanie/láska, Rozlúčenie, Spomienky, ZUŠ, Štúrova 467, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. miesto- Lukáš Krásny: Návšteva z budúcnosti, Stratený raj. Adresa: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

3. kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov
POÉZIA
1.miesto- Katarína Sivuľková: xxx, Bylinky, Káva, xxx, Možnosti. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
2.miesto – Magdaléna Martišková: Keď tvoríme, Úplne neúplní(bez seba). Adresa: Gymnázium Topoľčany
2.miesto – Natália Timaníková: Rozumieť životu, Múza. Adresa: ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 8. 064 01 Stará Ľubovňa
3.miesto neudelené

PRÓZA
1.miesto – Lucia Migačová: Ak netúžim, baru neodolám. Adresa: Stredná pedagogická škola, Bottova15/A Levoča
2. miesto – Martin Praslička: Utiekol som pred vojnou. Adresa: Prírodovedecká fakulta UK, 842 15 Bratislava
3. miesto – Natália Koyšová: Zoe. Adresa: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 82103 Bratislava
3.miesto – Matej Mikula: Červená je farba sily: Adresa: Gymnázium Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

4. kategória – dospelí nad 20 rokov

POÉZIA
1.miesto –Zuzana Martišková, Topoľčany: Báseň o šatách plných planých ruží ….., Správa z novín. Automatická.
2.miesto – Emília Filipová, Svätý Peter: Rozlúčky, Ak veľmi…, Noc zázrakov.
3.miesto –Pavol Fekete, Košice: Motívy, Triviálny sentiment, Check-in.

PRÓZA
1.miesto – Zuzana Martišková, Topoľčany: Človek
2.miesto – Terézia Kontová, Žilina: Malomocní

3.miesto – Eva Vašková, Žilina: Keď zasadí sa marhuľový strom

3. miesto – Mária Daneková, Čáry: Cicušky

Cena riaditeľky knižnice: Adam Msolly: Lesk (a bieda) Bratislavského štátu. Adresa: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava