08.10.2020 - 09.10.2020


V súvislosti s novými nariadeniami ústredného krízového štábu a na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie  Miestna knižnica Petržalka prenáša slávnostné vyhodnotenie 31. ročníka Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2020 a hodnotenie porotcov súťaže  do online priestoru.  Priebeh slávnostného  vyhodnoteniaza účasti riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka, PhDr. Kataríny Bergerovej a zástupcov vedenia Mestskej časti Bratislava – Petržalka,  bude prebehať  v priamom prenose prostredníctvom našej facebookovej stránky a YouTube kanálu Miestnej knižnice Petržalka. Všetky hodnotenia porotcov a záznam slávnostného vyhodnotenia bude dostupný aj v archíve na YouTube kanáli Miestnej knižnice Petržalka.

Tento rok sa do 31. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov prihlásilo množstvo nádejných adeptov, rôznych vekových kategórií, ktorých literárne pokusy hodnotila odborná porota v zložení Marta Hlušíková, Erik Ondrejička a Dado Nagy.

Výsledková listina a ocenené súťažné práce budú zverejnené v zmysle štatútu súťaže na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka, www.kniznicapetrzalka.sk.

Všetky knižné dary od našich sponzorov, vydavateľstiev Ikar, Artfórum, Tatran, Slovart a kníhkupectva Martinus, aj diplom za umiestnenie sa v súťaži vám pošleme poštou na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške do súťaže.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Záštitu nad 31. ročníkom literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020 prebral starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka Ing. Ján Hrčka