12.10.2023 - 13.10.2023

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Pre dospelých Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Vyhlásenie výsledkov 34. ročníka Petržalských súzvukov Ferka Urbánka sa nezadržateľne blíži.

Ocenenia budú opäť po troch rokoch odovzdané v sobášnej sieni Cik Cak Centra na Jiráskovej č. 3. s hudobným programom študentov hudobného a speváckeho odboru Konzervatória na Tolstého ul.

Odovzdané budú aj dve mimoriadne ocenenia a to Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka a Cena starostu Mestskej časti Bratislava Petržalka Ing. Jána Hrčku.

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2023

Literárny podvečer– čítanie autorských prác literárneho klubu Aj Ty Môžeš Písať alias Spisopriatelia , ktorý sa pravidelne stretáva v priestoroch petržalskej knižnice

Termín: 12.10.2023 / 17:30 h. / knižnica Prokofievova 5

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 34. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže PSFU 2023

Termín: 13.10.2023 / 10:00h. / Cik Cak Centrum, Jiráskova 3, Bratislava

Seminár s porotcami súťaže Martou Hlušíkovou, Dadom Nagyom a Erikom Ondrejičkom

Termín: 13.10.2023 / 11:30h. / knižnica Prokofievova 5