02.11.2023 10,00- 11,00hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Zábavno-náučné podujatie zamerané na získanie informácií o knihách z obsahovej aj technickej stránky. Cieľom projektu je predstaviť deťom, čitateľom a používateľom, knihy neobvyklým spôsobom nielen z obsahovej ale aj z technickej stránky, hravo ich naučiť , ako sa volajú jednotlivé časti knihy a viesť mladých čitateľov k úcte ku knihám.Optimálny počet pozvaných žiakov je okolo 15-20, ktorí sedia v polkruhu, kde je pripravený stôl s hračkárskymi zdravotníckymi pomôckami, písacími potrebami, pracovným listom a vyradenými a poškodenými knižkami. Knihovník vystupuje v úlohe lekára, ukazuje, čo všetko sa môže stať knihám nesprávnym zaobchádzaním. Žiaci pomáhajú lekárovi pri „ záchrane“ kníh, opravujú ich a pritom sa naučia názvy jednotlivých častí kníh. Na konci podujatia si formou malého testu zopakujú naučené výrazy a v prípade záujmu si môžu vytvoriť vlastnú knižku.

Cieľová skupina: 1. prípadne aj 2. stupeň

ZŠ Holíčska 50.