Milí čitatelia a priatelia našej knižnice,

rok 2020 postavil nás všetkých pred situácie, aké sme doteraz nepoznali. Snažili sme sa všetko zvládnuť tak, ako sme najlepšie vedeli, ako nám situácia umožňovala.

Boli obdobia od marca do mája a v októbri, keď sme sa nevideli, pretože boli knižnice pre návštevy verejnosti zatvorené. Chýbali ste nám, chýbali nám stretnutia s Vami, Vaše návštevy, rozhovory, pekné slovo. Obdobia prísnych obmedzení sa striedali s uvoľneniami, kedy sa muselo dobehnúť zameškané. Aj napriek neočakávaným, neznámym a stresujúcim obdobiam myslím, že sa podarilo zvládnuť problémy, aj výnimočné medziľudské situácie, za čo sa chcem svojim kolegom poďakovať.

Prelom roka však nepriniesol zlepšenie situácie a začíname opäť v sprísnených podmienkach, ktoré musíme rešpektovať. Pobočky budú do odvolania pre návštevy a čitateľov zatvorené, čo bude mať vplyv na ďaľší chod a prácu knižnice. My však budeme pokračovať v našej práci, v novej ponuke kníh, periodík, tlačených aj elektronických, na projektoch, programoch, v zveľaďovaní priestorov, atď. tak, ako je treba k vzájomnej spokojnosti. Budeme sa Vám prihovárať s novinkami, nápadmi, budeme s Vami v kontakte cez knihovníkov na Vašich pobočkách.

Pevne veríme, že spoločne zvládneme aj nové situácie, že nám zostanete verní, veď sme tu pre Vás, našich čitateľov, ktorých má petržalská knižnica niekoľko tisíc.

Ďakujeme Vám za stálu priazeň, podporu a záujem o literatúru, knihy o knižnú kultúru, ktorú takto prirodzene šírite vo svojom okolí a ktorá je taká prepotrebná.

Želáme Vám veľa zdravia, šťastia a pevnú vôlu pri zvládaní pandemickej situácie.

Tešíme sa do skorého videnia!

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka

Všetky informácie súvisiace s prevádzkou knižníc-pobočiek nájdete na web stráne našej knižnice v sekcii „Pobočky knižnice“, na facebooku.