„Veľmi bola milá tá pani učiteľka z knižnice“, „dúfam, že ešte budú takéto online hodiny“, „prednášku hodnotím super“ – takúto spätnú väzbu dostala naša kolegyňa Vierka po ukončení online podujatia zo ZŠ Nobelovo námestie 6. Dostali sme aj ďalšiu milú pochvalu od dlhoročnej čitateľky z pobočiek Vavilovova a Haanova.
Pochvaly a poďakovania od našich čitateľov nás pozitívne motivujú v našej práci. Sme radi, že máme uznanlivých čitateľov a každá pochvala a ocenenie našich snáh nás veľmi teší.
Zároveň dávame do pozornosti, že naše služby sú dostupné na siedmich pobočkách a výpožičné hodiny sú nastavené v upravenom mimoriadnom režime.
Tešíme sa na vašu návštevu.