09.03.2023 10,00- 10,30 h.

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Les, to nie je iba nudný zhluk stromov, ale zaujímavé spoločenstvo, ktoré nás môže prekvapiť. Lesník Peter Wohllenberg napísal vynikajúcu knihu o tajomstvách, ktoré sa skrývajú v lese a ktoré deti vyrastajúce v mestách často nemajú možnosť bližšie spoznať.

Spôsob realizácie: Prostredníctvom prezentácie z knihy Počuješ rozprávať stromy a ukážok z dokumentárnych filmov sa deti dostanú do tajuplného sveta prírody. Využívať pritom budú aj pomôcky z prírody (vetvičky, list, plody stromov a pod). V spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede na zaujímavé otázky, ako napr. Čoho sa stromy boja? Majú stromy vyrážky? Aj stromy sa v lete potia? Správne odpovede budú deti nachádzať v spolupráci v menších skupinách. Na záver si opäť zasúťažia pomocou krátkeho kvízu, pripraveného z knihy Petra Wohllenberga.

Cieľ: Dozvedieť sa zaujímavostí a nové informácie o stromoch a iných lesných obyvateľoch. Knihovníci ich zasvätia do tajomstiev obyvateľov lesa ich zvláštností a trikov na prežitie.

Cieľová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ

Trvanie: 60 minút

Podujatie pre ZŠ Pankúchova pre triedu štvrtákov vedie knihovníčka Mgr. Zuzana Havierová