Pobočky Vyšehradská 27, Vavilovova 26, Vavilovova 24, Prokofievova 5, Furdekova 1, Turnianska 10 vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 717, FREE WI-FI zóna

Aj knižnica môže byť nápomocná pri dištančnom vyučovaní žiakov základných a stredných škôl. Do konca školského roka ponúkame všetkým pedagógom možnosť prihlásiť svoju triedu na online podujatie v rámci vyučovacích hodín. Naše knihovníčky radi a ochotne poradia pri výbere vhodnej témy pre ten-ktorý ročník, prispôsobia podujatia vašim požiadavkám, aktuálne preberanému učivu a téme. V prvom štvrťroku roka 2021 naše knihovníčky absolvovali 23 online podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 500 detí.

Podujatia vám radi „ušijeme aj na mieru“ podľa vašich požiadaviek.