12.05.2022 10,00- 11,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Deti z Materskej škôky Little Monkeys si v našej knižnici vyskúšajú povolanie knihovníčky a knihovníka. Porozprávame sa aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom ako sa vypožičiavajú knihy.