20.03.2024 - 26.03.2024

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Deti zo Základnej školy na Turnianskej ul. si v našej knižnici vyskúšajú povolanie knihovníčky a knihovníka. Porozprávame sa aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom ako sa vypožičiavajú knihy.