07.07.2020 10.00 - 11.00 h.

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Ako spieva Sýkorka veľká či Škovránok poľný?
Čím sa živí Bocian biely?
Aj tieto zaujímavosti a zvuky dnes poznávali deti na podujatí s názvom Poznávanie vtáčích hlasov v prírode. Ján Dobšovič z Watching.sk deťom predviedol vtáčí spev ale aj porozprával čím sa vtáky živia a aké majú sfarbenie. Odpovedal na zvedavé otázky a priučili sa aj dospeláci. Poznávanie vtáčích hlasov v prírode je sprievodným podujatím projektu petržalskej knižnice s názvom Letná knižná školička.