07.07.2020 10.00 - 11.00 h.

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Letná knižná školička je vzdelávací projekt petržalskej knižnice oslovujúci všetky deti materských a základných škol. Spoločne sa cez letné prázdniny naučíme viac o našom meste, prírode, okolí a veciach, ktoré nás obklopujú.
Podujatie Poznávanie vtáčích hlasov v prírode je zamerané na odhalenie všetkých zvukov, ktoré pre bežného človeka radíme do balíčka “ spev vtákov“.
Spoločne sa naučíme spoznávať hlasy vtákov, ktorých bežne počúvame na našom sídlisku, či pri prechádzkach v prírode.
Našim sprievodcom bude Jan Dobšovic z Watching sk.

Podujatie sa uskutoční pred detskou pobočkou na Furdekovej 1 v prípade pekného počasia.