23.11.2015 14,00

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Rozhodnite, ktoré z tvrdení sú pravdivé a ktoré nepravdivé. Budete sa čudovať – pravda je niekedy neuveriteľnejšia než lož! Nezabúdajte, že nemôžete veriť všetkému, čo čítate, a pripravte sa na to, že pravda vás občas veľmi prekvapí. Výchova ku kritickému mysleniu je veľmi dôležitá, vedieť si vybrať a zhodnotiť, čo pravdou môže byť a čo nie sa pokúsime objasniť si na našom zaujímavom podujatí. Podujatie je organizované pre žiakov ZŠ Turnianska 10