02.07.2018 - 31.08.2018

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 Pre deti Rodiny s deťmi furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Už po druhýkrát sa naša knižnica s radosťou pripája do projektu Prečítané leto 2018. Budeme s deťmi čítať, hrať sa, vyrábať, rozprávať sa a veríme, že spoločne prežijeme príjemne strávený čas v knižnici.
Pozývame vás na čítania s deťmi každý pondelok od 16,00 do 17,00 a v stredu od 9,30- 10,30 hod. na pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 24, Turnianska 10, Vyšehradská 27 a Furdekova 1.
Témy jednotlivých stretnutí:
1. týždeň- téma: O ďalekej krajine
2. týždeň téma: O okuliaroch
3. týždeň téma: O priateľoch
4. týždeň téma: O listoch
5. týždeň téma: O vode
6. týždeň téma: O číslach
7. týždeň téma: O meste
8. týždeň téma: O chorobe
9.týždeň téma: O odvahe