01.07.2021 - 31.08.2021

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 Pre deti Rodiny s deťmi furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Aj tento rok , sa už po piatykrát zapojíme výbermi kníh a podujatiami do celoslovenského podujatia Prečítané leto 2021.

Naše knihovníčky a knihovníci si pre vás pripravili podujatia, ktoré budeme realizovať najmä vo vonkajších priestoroch pobočiek a budeme ich pravidelne aktualizovať na našej webovej stránke.

Témami Prečítaného leta 2021 sú:

1. O batohoch a kufríkoch (28. jún – 4. júl)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

2. O dáždnikoch (5. júl – 11. júl)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

3. O stopách (12. júl – 18. júl)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

4. O zastávkach (19. júl – 25. júl)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

5. O jazerách (26. júl – 1. august)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

6. O jaskyniach (2. august – 8. august)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

7. O hradoch (9. august – 15. august)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

8. O piknikoch (16. august – 22. august)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov

9. O vytrvalosti (23. august – 29. august)

deti vo veku 2 – 4 roky

deti vo veku 5 – 8 rokov

deti vo veku 9 – 15 rokov