17.08.2023 10,00- 11,00h.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Rodiny s deťmi turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Domov predstavuje predovšetkým rodinu, bezpečie a veci, ktoré dôverne poznáme. Domovom je nielen priestor, do ktorého sa zobúdzame a v ktorom fungujeme, ale to je i naše mesto/dedina, krajina, svetadiel.

Na úvod si prečítame knihu Domov od Carson Ellis a budeme spoločne objavovať , čo znamená byť doma pre rôznych ľudí a pre nás. Zahráme si aj pexeso, v ktorom budeme hľadať správne obydlia pre rôzne zvieratá a pozrieme si pieseň „Domček, kto v tebe býva“.

Záver bude opäť venovaný fantázii a šikovným ručičkám. Deti si budú môcť vybrať z rôznych kreatívnych aktivít: kresba vysnívanej izby, koláž petržalského sídliska alebo dominánt Bratislavy.