08.08.2023 - 09.08.2023

Pobočky Turnianska 10, Furdekova 1 Pre deti Rodiny s deťmi turnianska@kniznicapetrzalka.sk

Život s priateľmi je nepochybne šťastnejší a veselší. Priatelia si pomáhajú, tešia sa zo svojich úspechov, dôverujú si. S priateľmi nám je jednoducho dobre.

Počas podujatia o nových priateľstvách si najprv definujeme kto je priateľ a aké by mal mať vlastnosti.  O priateľstve existuje nepochybne mnoho výborných kníh, z ktorých si prečítame knihu „Veľký výlet od Ekateriny Trukhan“.

Po prečítaní príbehu si deti prostredníctvom  konkrétnych úloh vyskúšajú tímovú spoluprácu a komunikáciu. Dôležitá bude aj dôvera, ktorá by medzi priateľmi určite nemala chýbať.

Na záver si vytvoríme originálnu prázdninovú pohľadnicu, ktorú deti môžu poslať svojim kamarátom.