01.07.2019 - 30.08.2019

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Naša knižnica sa už tretí rok pripája do celoslovenského projektu Prečítané leto na všetkých svojich detských aj rodinných pobočkách.

Témami prečítaného leta budú:

  1. týždeň o vode
  2. týždeň o čokoláde
  3. týždeň o bábätkách
  4. týždeň o dopravných prostriedkoch
  5. týždeň o včelách/o chrobákoch
  6. týždeň o počasí
  7. týždeň o schodoch a rebríkoch
  8. týždeň o spánku
  9. týždeň o farbách

Pripravili sme si pre vás aj milé aktivity a podujatia k týmto témam spôsobom, aby ste každý deň so svojimi deťmi mohli využiť ponuku našich podujatí na inej pobočke:

Pondelok- pobočka Prokofievova od 17,30 do 18,30h.

Utorok- pobočka Furdekova od 10,00 do 11,00h.

Streda- pobočka Turnianska od 10,00- 11,30h.

Štvrtok- Vavilovova 24 ZATVORENÉ

Piatok- Vyšehradská od 9,30 do 10,30 h. na ihrisku Jama