26.02.2018 10.30 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Rodiny s deťmi prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Prekrásna silent kniha od ocenenej autorky Janik Coat, ktorá za svoju tvorbu dostala jedno z prestížnych ocenení na Bienále ilustrácií Bratislava.

Spojená škola, Švabinského, Bratislava