15.06.2022 10.00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna
Orliak Milan
Bratia Hovniváli
Dažďovník Apus
Hrdinovia knihy Príbehy z lúk a mokradí, ktorú vydal BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) sú aj hrdinami skutočného života, každodenného boja o miesto na našej Zemi a medzi nami, ľuďmi.
Deti zo Základnej školy Félix a Prokofievova 5 od dnes vedia, že hniezdo Orliaka morského váži cez 100 kg, dažďovníky spia počas letu a hovnivál sa naozaj živí tým slovom, ktoré sa píše veľké H, malé O , rímska päťka, N a O.