01.07.2020 - 15.07.2020

Pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26 vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

Vážení čitatelia, návštevníci a priatelia,

pripravili sme pre Vás prieskum k plánovanej obnove a rekonštrukcii pobočiek Vavilovova 24-26.

Dotazník nájdete tu

Miestna knižnica Petržalka alebo aj petržalská knižnica je jednou z rozpočtových organizácií mestskej časti Petržalka. Je neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života a kultúrneho diania, jej čitatelia tvoria celé generácie. Teší sa veľkej obľube a priazni obyvateľov, ročne registruje takmer 8 200 čitateľov.História hovorí, že prvé knihy sa začali v Petržalke požičiavať už po druhej svetovej vojne. Základ dnešnej podoby a názov získala knižnica v roku 1986.

V súčasnosti tvorí petržalskú knižnicu desať samostatných pracovísk-pobočiek logicky rozmiestnených na území Petržalky tak, aby boli dobre dostupné deťom, mládeži, dospelým a  posledných rokoch aj rodinám s menšími deťmi.

Jedným z rozvojových zámerov Miestnej knižnice Petržalka je obnova a revitalizácia priestorov pobočiek na moderné, pre návštevníkov a čitateľov príťažlivé a dôveryhodné prostredie. Vďaka priateľskému prostrediu sa dlhodobo úspešne  zabezpečujú profesionálne knižnično-informačné služby,  vytvárané sú ponuky knižničných podujatí. Prax nám dokazuje význam moderných priestorov, vytvárajúcich podmienky, aké vyžaduje doba.

V súčasnosti stojí petržalská knižnica pred veľkou výzvou, obnovou významných a najväčších  pobočiek na ulici Vavilovova 24, 26. Sú to pobočky, ktoré slúžia po desaťročia všetkým obyvateľom Petržalky aj iných mestských častí Bratislavy bez rozdielu, dosahujú výborné výsledky. Všetci, ktorí ich poznáte, nám určite dáte za pravdu. Faktom je, že priestorové pomery týchto pobočiek sú schátrané a nevyhovujúce. Miestna knižnica Petržalka potrebuje skvalitniť tieto priestory, dať im súčasnú podobu, nové rozmery využitia a zabezpečiť tak kontinuálnu spokojnosť, či priazeň všetkých.

S takouto výzvou a s ňou spojenými prekážkami si dokážeme poradiť aj vďaka Vám, obyvateľom Petržalky, našim čitateľom a návštevníkom,  ak nám pomôžete a poskytnete svoje názory, pripomienky a nápady formou tohto prieskumu. Výsledky prieskumu budú slúžiť na zdôvodnenie a presadenie potreby obnovy pobočiek Vavilovova 24, 26, budú jedným z podkladov pre tvorbu a navrhovanie investičného zámeru a finančného plánu Miestnej knižnice Petržalka pre najbližšie roky.

Vážime si Vašu spoluprácu a ďakujeme.

Miestna knižnica Petržalka