13.06.2024 - 28.06.2024


Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

 • Knihovníka/knihovníčku

Je literatúra a čítanie tvojím skutočným hobby?

Hovoríš rád/a a so záujmom o prečítanom, videnom či počutom?

Rozumieš si dobre nielen s písmenkami, ale aj s číslami a predovšetkým s ľuďmi?

Vedel/a by si si predstaviť samého/ú seba pri realizácii knihovníckych podujatí pre všetky vekové kategórie?

Ak si na všetky otázky odpovedal/a kladne, potom čítaš ten správny inzerát.

Termín nástupu: od 01. 08. 2024

Pracovný pomer: TPP

Činnosti, ktorými ťa budeme v Miestnej knižnici Petržalka pravidelne zamestnávať:

 • samostatné vykonávanie knihovníckej práce,
 • poskytovanie knižnično-informačných služieb,
 • evidencia užívateľov,
 • výpožičky,
 • online objednávky a rezervácie,
 • práca s elektronickými informačnými systémami a katalógmi,
 • vedenie pokladničnej agendy,
 • označovanie a ochrana knižničného fondu,
 • spolu realizácia projektov knižnice,
 • tvorba a realizácia knižničných podujatí spojených s propagáciou čítania a kníh pre všetky vekové kategórie čitateľov (najmä pre deti do 15 rokov),
 • dodávanie podkladov k propagačným materiálom knižnice, webovej stránky, Facebooku, Instagramu, fotodokumentácia.

Tvoj bežný pracovný deň u nás môže vyzerať aj takto:

Myslíš si, že práca v knižnici bude pre teba prechádzka ružovou záhradou plnou kníh, ktoré si budeš môcť v práci spokojne a v tichosti celé dni čítať? Nechceme ťa vydesiť, ale z omylu ťa vyvedie našich približne 9 300 registrovaných čitateľov. Tvoj pracovný deň môže byť teda rušný, ale o to zaujímavejší. Po príchode do práce si skontroluješ požiadavky od čitateľov v e-mailovej schránke a popri sŕkaní rannej kávy im mailom odpovieš. V prípade potreby dohľadáš jednotlivé tituly v online katalógoch a tie nové voňavé knižôčky, ktoré k nám ešte len teraz dorazili, nenecháš ležať pohodené na stole. Pekne každú oblečieš do svojho obalového kabátika a príslušne označíš, aby sa nám ani jedna nezašpinila alebo nestratila. Takto budú pripravené na vypožičanie, pričom ich rovno môžeš odporučiť i návštevníkom knižnice.

Ak nie dnes, tak možno zajtra budeš musieť začať s plánovaním blížiaceho sa podujatia, ktorých ročne organizujeme približne 600. Pripravíš si plán, rozvrhneš aktivity, oslovíš hostí, no nezabudni, detský divák od cca 2 do 15 rokov býva náročný, takže treba myslieť naozaj na všetko.

Mzdové ohodnotenie (brutto):

Od 839,50 eur/mesiac (v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Na uvádzanej pozícii sa mzda pohybuje v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky odbornej praxe, v príslušnej platovej triede. K mesačnej mzde je možnosť pripočítania individuálneho mesačného ohodnotenia vo forme osobného príplatku.

Pracovný čas: 37,5 hod./mesiac (s možnosťou práce počas sobôt v trvaní 3 hod.)

Požadované predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie
bezúhonnosť
práca s bremenom (manipulácia s knihami)

Sociálne schopnosti a zručnosti:

 • lojálnosť,
 • komunikatívnosť,
 • tvorivosť,
 • kreativita,
 • zodpovednosť,
 • spoľahlivosť,
 • pozitívny prístup,
 • tímová aj samostatná práca.

Organizačné schopnosti a zručnosti:

 • koordinačné a organizačné schopnosti,
 • príprava podkladov k realizácii podujatí.

Technické schopnosti a zručnosti:

 • znalosť práce s PC  –  používateľ – MS OFFICE – Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet,
 • vítaná znalosť práce v knihovníckom programe CLAVIUS/TRITIUS.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť využívania MultiSport karty,
 • práca v stabilnom prostredí verejnej správy,
 • práca v zohranom kolektíve knihovníčiek a knihovníkov,
 • potrebné školenia a kurzy,
 • samozrejme, príspevok na stravovanie,
 • možnosť bezplatného vstupu do Petržalskej plavárne,
 • neobmedzené výpožičky kníh a periodík,

a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe.

 

Žiadosti s profesijným životopisom a motivačným listom môžete zaslať
do 28. júna 2024 (vrátane) na adresu:

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
alebo na e-mail: srenkelova@kniznicapetrzalka.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.