05.09.2019 18.00-19.30

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Prednáška k 100. výročiu pripojenia Petržalky k Československu. Utváranie hraníc, obsadzovanie Slovenska a pripojenie Petržalky k Československej republike v kontexte 1. svetovej vojny. Prednáša Mgr. Jana Zaťková Phd. z Vojenského historického ústavu Bratislava.