04.04.2018 - 06.04.2018

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Prebúdzanie jari , príroda okolo nás, rastliny a ich zvláštnosti . Deti sa naučia oznávať, rozoznávať a pomenúvať rastliny, dokážu sa k nim inak správať a viac si vážiť a chrániť ich. Podujatie je inšpirované knihami Rozprávkový herbár a Rostlinopis.    ZŠ Turnianska