01.04.2019 - 05.04.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Prvé jarné dni sú ako stvorené v prechádzkam v prírode. V Petržalke je veľa miest, ktoré sú ako stvorené na pozorovanie prírody. S deťmi si prejdeme prezentácie, pri ktorých budeme spoznávať rastliny a živočíchy žijúce na území Petržalky a urobíme si aj malý exkurz do sveta poznávania vtáčích hlasov v prírode.