05.09.2022 - 27.04.2023

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Prváčikovia základných škôl a prváci stredoškoláci  majú počas školského roka 2022/2023 majú možnosť mať v petržalskej knižnici čitateľský preukaz ZDARMA.

Čitateľský preukaz je vstupom

do pobočky/ pobočiek knižnice podľa vlastného výberu

vstupom do digitálnej knižnice KUBO

prístupom do výpožičiek elektronických kníh s aplikáciou PALMKNIHY

možnosťou využívať tlač, kopírovanie a internet v knižnici

výber odporúčanej a povinnej literatúry

pestrá ponuka podujatí, kurzov, výstav a workshopov počas celého roka