08.04.2024 - 09.04.2024

Pobočka Prokofievova 5 Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Informatívna výchova pre študentov stredných škôl. Do knižnice zavítajú študenti Obchodnej akadémie na Dudovej ul.   v Petržalke.