15.02.2018 13.30 h.

Pobočka Vavilovova 24 Pre deti vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

Klasická kniha Márie Rázusovej-Martákovej o neposlušných kozliatkach sa dostala do jedného krásneho nového vydania spolu s príbehom Jaroslavy Blažkovej, ktorý je tiež o kozliatkach, ale poslušných. Dva príbehy v jednej knihe, filigrándsky spojil v jeden celok  výborný ilustrátor Vladimír Král.

Hravou formou s využitím dramatizovaného čítania a tvorivej dramatiky prevedieme deti oboma príbehmi o kozliatkach. Spolu budeme hľadať rozdiely a diskutovať o tom, ktoré kozliatka sa podľa nás zachovali správne. Rozoberieme aj to, ako sa deti správajú, ak sú doma samé a čo by sa im mohlo stať keď na dvere zaklope „veľký zlý vlk“.

Na záver precvičíme svoje pozorovacie a pamäťové schopnosti. Obliečieme papierové kozliatka do oblečenia, ktoré bude farebne presne také isté ako to, ktoré máme na sebe. Skúsime to urobiť z pamäti.

Podujatie pre Základnú školu na Vlasteneckom námestí- prípravka