22.01.2018 - 26.01.2018

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

V jedno chladné predobedie, na deň presne pred 103 rokmi spojila Prešporok a Viedeň električka. Električka sa zároveň stala jediným dopravným spojením Petržalčanov s mestom a okolím. Ako žltá, viedenská električka fungovala, koľko stál cestovný lístok, v akých vozňoch sa mohli ľudia viezť, ktorí zaujímaví pasažieri využili jej služby, kade viedla trať cez Petržalku a množstvo iných zaujímavostí sa dozviete na podujatí v našej knižnici. Kde bolo, tam bolo, v rokoch 1914 až 1935 premávala cez Petržalku žltá električka. Hovorilo sa jej „viedenská“ . Bola skutočná ale pre nás dnes aj trochu rozprávková.