18.06.2024 10,00- 10,45 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia: Šikana je nežiaduce agresívne správanie, ktorého cieľom je zámerne ublížiť, zastrašiť alebo ponížiť iného človeka. Šikana je, žiaľ, stále aktuálny jav v ľudskej spoločnosti, preto je viac než potrebné o šikane a jej podobách rozprávať.

Prečo sa z niekoho stane šikanujúci a podľa čoho si vyberá svoju obeť? Vieme šikane účinne predchádzať? Akú úlohu zohráva rodina a škola?

Cieľ: Nezatvárať pred šikanovaním oči, upozorniť na nevhodné správanie, vcítiť sa do pocitov druhých.

Cieľová skupina:  deti prvého stupňa ZŠ

Spôsob realizácie:  Prečítame si dve ukážky z kníh „Jakub a čarovná kolobežka“ a „Vesmírny príbeh“, v ktorých sa stretneme s prvkami šikany. Následne sa prostredníctvom prezentácie zoznámime s tým, čo je to šikana, aké môže mať podoby a kto sú jej účastníci. Spoločne sa zamyslíme nad tým, prečo niekto chce inému človeku ublížiť a ako sa voči šikane brániť.

Na záver si každý/á žiak/žiačka vylosuje „smajlíka“ s určitou emóciou, ktorú pantomimicky znázorni. Úlohou ostatných žiakov bude uhádnuť, aký pocit sa snaží znázorniť. 

Trvanie: 45 minút