15.02.2023 8,50- 9,30 h.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Mladí čitatelia obľubujú knihy, ktoré sú plné  nečakaných, prekvapivých situácií, záhadných javov, niekedy sa odhorávajú aj v celkom bizarnom prostredí. Obdivuje človeka činu, hrdinu, ktorý si vie v každej situácii poradiť, ktorý vyniká silou, inteligenciou, fyzickými i morálnymi kvalitami. Dobrodružná literatúra popri zábavnej a oddychovej funkcii rozvíja čitateľovu fantáziu, mimovoľne dopĺňa jeho poznatky o živote a prírode, ale predovšetkým podporuje a stabilizuje čitateľské návyky.

O klasických knihách, ktoré tvoria žáner dobrodružnej literatúry, ale aj o novinkách, ktoré v tomto žánri vychádzajú sa porozprávame so šiestakmi z Základnej školy Narnia.

Podujatie vedie Mgr. Viera Némethová