17.03.2021 8,50- 9,30 h.


Mladí čitatelia obľubujú knihy, ktoré sú plné  nečakaných, prekvapivých situácií, záhadných javov, niekedy sa odhorávajú aj v celkom bizarnom prostredí. Obdivuje človeka činu, hrdinu, ktorý si vie v každej situácii poradiť, ktorý vyniká silou, inteligenciou, fyzickými i morálnymi kvalitami. Dobrodružná literatúra popri zábavnej a oddychovej funkcii rozvíja čitateľovu fantáziu, mimovoľne dopĺňa jeho poznatky o živote a prírode, ale predovšetkým podporuje a stabilizuje čitateľské návyky.

O klasických knihách, ktoré tvoria žáner dobrodružnej literatúry, ale aj o novinkách, ktoré v tomto žánri vychádzajú sa porozprávame so siedmakmi z Základnej školy na Nobelovom námestí.

Podujatie vedie Mgr. Viera Némethová