10.10.2023 - 25.10.2023

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl inšpirované knihou K. Macurovej o slimákovi, ktorý je iný ako ostatné slimáky, no prekonáva sám seba.

Obsah: Prečítame si príbeh o slimákovi Henrym a jeho túžbe šplhať po steblách ako ostatní. Dozvieme sa, ako sa mu podarí zdolať všetky prekážky, aj kto mu pri tom pomôže. Potom si v skupinách rozdelíme rôzne druhy hmyzu, ale aj zvierat a povieme si, čo je hmyz a čo nie a zaujímavosti o ňom. Poskladáme si podľa poradia štádiá vývoja motýľa. Na záver si prezrieme rozprávkové, aj náučné knižky o hmyze, slimákoch a zvieratkách.

Trvanie:  35 min.

Cieľ:  Hravou formou sa naučiť niečo nové o hmyze okolo nás a podnietiť v deťoch chuť pomáhať ostatným.

Podujatie pre MŠ Lachova a MŠ Pramienok