18.11.2015 09.00 - 11.00 hod.

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Na Slovensku už dnes nenájdete región alebo miesto ku ktorému by sa nevzťahovala nejaká povesť. Povesti sú v našej kultúre veľmi tradičné a obľúbené. Čo je povesť a čo je rozprávka sa deti dozvedia v našej knižnici. ZŠ Pankúchova