06.05.2024 - 20.05.2024

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia:

Pri potulkách Slovenskom narazíme nielen na zaujímavé prírodné scenérie, ale môžeme navštíviť aj mnohé historické monumenty. Na území Slovenska sa nachádza viac ako 700 hradov, zámkov, kaštieľov, pevností a šľachtických sídiel. Ak by sme prepočítali počet hradov a zámkov na jedného obyvateľa, zistíme, že Slovensko nepochybne patrí medzi „hradné“ veľmoci. Kde sa hrady stavali a ako dlho to trvalo? Kto v nich žil a ako sa obyvatelia bránili pred útokmi nepriateľov? Čo ponúkajú hrady a zámky svojim návštevníkom dnes?

Cieľ:

Pútavou formou sprostredkovať zaujímavé informácie o slovenských hradoch a motivovať deti k návšteve historických pamiatok.

Cieľová skupina: 4.- 6. ročník

Spôsob realizácie: V úvode žiakom predstavíme hrad ako taký, s jeho typickými stavebnými prvkami a zoznámime sa s jeho obyvateľmi. Na mape si ukážeme známe hrady a zámky a pripomenieme si, čo sú povesti. Následne budú žiaci plniť rôzne úlohy, pričom za každú splnenú úlohu získajú jednu indíciu. Na základe týchto indícií určia autora a knihu, v ktorej nájdu mapu k pokladu. Veríme, že nájsť samotný poklad bude pre nich isto už hračka.

Trvanie: 45 minút