04.11.2015 13.40 - 15.00 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Čo sa patrí a čo nie je dôležité si zopakovať v každom veku. Používanie slovíčok prosím, ďakujem, môžem sa spýtať a pod. sa pomaličky vytrácajú so slovníka našich detí. Tak si ich opäť trochu pripomenieme. Podujatie organizované pre ŠKD Turnianska 10.