12.09.2023 - 19.12.2023

Pobočka Vavilovova 26 Pre dospelých Seniori Znevýhodnení vavilovova26@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 716, WI-Fi FREE zóna

Pozývame všetkých čitateľov a návštevníkov knižnice v seniorskom veku na výnimočné aktívne stretnutia s hudbou.

Spolu a aktívne! – Pesnička vždy pomáha, keď nám čosi zlyháva

je sériou 14 muzikoterapeutických workshopov určených predovšetkým seniorom. Na stretnutiach (seniori môžu prísť aj s mladším sprievodom) naplnených spoločným spevom, muzicírovaním a aj rozhovormi, aktívne precvičia predovšetkým dýchanie, jemnú i hrubú motoriku, pamäť (krátkodobú aj dlhodobú) a artikuláciu. Pomôžu telu i duchu! Získajú nové poznatky z oblasti zdravia a umenia, spoznajú nových ľudí so spoločným záujmom o hudbu. Dobrá nálada a chuť aktívne pomôcť svojmu zdraviu sú vítané!

Projekt sleduje ciele:

– muzikoterapeutické  / podpora fyzického, mentálneho a duševného zdravia

– hudobnoumelecké (prepojenie muzikoterapie s rozvojom hudobných kompetencií a vzdelávaním seniorov)

– socializácia a podpora celkového prospievania seniorov

– aktivizácia, resp. podpora angažovanosti seniorov

– aktívne trávenie voľného času – získavanie nových informácií z oblasti zdravia a umenia

Účasť je bezplatná.

Bezbariérový vchod do knižnice je zo strany TPD zboku pri nákladnej rampe.