Milí naši čitatelia a priatelia,
spoločne vstupujeme do nového roka 2022 so želaním prežiť ho čo najlepšie, s potrebným zdravím a odhodlaním prekonávať všetky očakávané prekážky a situácie…
Uplynulý rok sme zažili vari z každej situácie, akú si vieme predstaviť, niečo – dobré, aj zlé. A vydržali sme, zvládli sme, možno nie vždy podľa našich predstáv, všetko … a bolo to niekedy veľmi ťažké.
Budeme Vám aj v tomto roku úprimne a poctivo prinášať kvalitné služby, hodnotný knižný fond, príjemnú literárnu zábavu, jemne poučné knižničné zážitky, zaujímavé informácie, populárne čítanie, jednoducho to, čo od nás očakávate. Nedá sa vyhovieť vždy a všetkým, no Vy, naši verní, ste nás dokázali pochopiť, podporiť, povzbudiť. Budeme to potrebovať aj v tomto roku, je to pre nás veľmi cenné.
Želáme vám v roku 2022 všetko len to najlepšie, potešenie z dobrého čítania, uspokojenie z návštevy knižnice, radosť z dobrého zdravia, šťastné a pokojné dni!
Tešíme sa na vás, ďakujeme za Vašu vernosť a podporu.
Vaša petržalská knižnica