06.05.2019 17,30- 19,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Storytellingové predstavenie na motívy knihy Jozefa Tancera Rozviazané jazyky.

Štyri príbehy štyroch rozprávačiek odohrávajúce sa v Bratislave pred druhou svetovou vojnou. Taká bola aj Petržalka, multikultúrna, mnohonárodnostná. Každý v nej mal svoj príbeh, svoje miesto.

Sprievodné podujatie k výstave Miléniová Petržalka.